Gelukkig een moeilijke klant!

0 van 10 lessen afgerond (0%)

Doe niet zo moeilijk!

Waarom triggert deze klant mij?

Je hebt geen toegang tot deze les

Registreer of log in om toegang te krijgen tot de inhoud van de cursus.

Moeilijk is natuurlijk een subjectief begrip, wat voor de een heel lastig is zal voor de ander reuze meevallen. Een klant zal zichzelf waarschijnlijk ook niet als moeilijk ervaren en vooral jou of de situatie als het probleem zien.

Het is natuurlijk ook nog afhankelijk van je sector hoe intensief je klantcontact is. In bijvoorbeeld een winkel heb je maar kort en zakelijk contact met een klant terwijl bij persoonlijke dienstverlening je een veel intensiever klantcontact hebt.

Dat laatste is bijvoorbeeld ook het geval in de Hippische Sector, waarbinnen ik ben begonnen met ondernemen. Je ziet je klanten heel regelmatig in een veelal ontspannen setting waardoor je op de hoogte bent van ‘t wel en wee. Dat zorgt voor een lastig, flinterdun lijntje tussen privé en zakelijk wat dus ook echt een probleem vormt voor veel ondernemers (en dus hun klant).

Maar waarom roept die klant bij jou negatieve gevoelens op?

Vraag jezelf af waarom jij bepaalde klanten moeilijk vindt. Wat triggert deze klant bij jou waardoor je er een probleem mee hebt? Vaak is dat namelijk een trigger die eigenlijk veel dieper gaat dan die klant. Het wakkert een gevoel aan waar je misschien als kind, op school of in andere relaties al moeite mee had of een negatieve ervaring mee hebt.

Persoonlijk kan ik slecht tegen onrecht en op het moment dat ik het gevoel heb dat een klant zich onredelijk gedraagt jegens mij of mijn bedrijf triggert dat een negatieve prikkel. Bij iemand die boos wordt kan ik bijvoorbeeld heel kalm blijven maar op het moment dat ik een gevoel van onredelijkheid ervaar kan ik daar ineens wel last van krijgen.

Terug naar jou!

Wat is jouw trigger?

Wat bezorgt jou een knoop in je maag? Wat wekt bij jou de negatieve emotie op? Is dat een veeleisende, boze, kritische, een onredelijke klant of juist weer iets anders?

Trigger; de veeleisende klant:

Moeite hebben met iemand die veeleisend is, kan verschillende redenen hebben. Hier zijn enkele mogelijke redenen waarom veeleisend gedrag moeilijk te verdragen kan zijn:

 1. Overweldigende druk: Veeleisende mensen leggen vaak een hoge druk op anderen om aan hun verwachtingen te voldoen. Dit kan leiden tot stress, angst en een gevoel van overweldiging, vooral als de gestelde eisen onrealistisch of constant zijn.
 2. Gevoel van onvermogen: Als iemand voortdurend veeleisende verzoeken doet, kan het gevoel ontstaan dat het moeilijk is om aan die verwachtingen te voldoen. Dit kan leiden tot een gevoel van onvermogen, zelftwijfel en een negatieve impact op het zelfvertrouwen.
 3. Grensoverschrijding: Veeleisend gedrag kan gepaard gaan met het overschrijden van persoonlijke grenzen en het niet respecteren van de behoeften en grenzen van anderen. Dit kan leiden tot een gevoel van inbreuk op de persoonlijke ruimte en autonomie.
 4. Negatieve energie en uitputting: Constant omgaan met veeleisend gedrag kan energieverslindend zijn. Het kan leiden tot een constante stroom van negatieve energie, conflicten en uitputting, zowel emotioneel als fysiek.
 5. Verminderde tevredenheid en motivatie: Wanneer iemand voortdurend geconfronteerd wordt met veeleisende verzoeken en hoge verwachtingen, kan dit de tevredenheid en motivatie verminderen. Het kan het plezier en de voldoening in het werk of de interactie met de persoon verminderen.

Het is belangrijk om te onthouden dat de reactie op veeleisend gedrag subjectief kan zijn en kan variëren van persoon tot persoon. Wat voor de ene persoon moeilijk is, kan voor een andere persoon geen probleem vormen. Het ontwikkelen van assertieve communicatievaardigheden, het stellen van duidelijke grenzen en het hebben van goede zelfzorgpraktijken kunnen helpen bij het omgaan met veeleisende mensen en het minimaliseren van de negatieve impact op het welzijn.

“Elke minuut dat je boos bent verlies je 60 seconden van je geluk”

Trigger; de boze klant:

Hier zijn enkele mogelijke redenen waarom het lastig kan zijn om met boosheid van anderen om te gaan:

 1. Emotionele intensiteit: Boosheid is een sterke emotie die gepaard kan gaan met intense uitdrukkingen van woede, frustratie en irritatie. De emotionele intensiteit van boosheid kan overweldigend zijn en het moeilijk maken om kalm te blijven en effectief te reageren.
 2. Negatieve sfeer en spanning: Wanneer iemand boos is, kan dit leiden tot een negatieve sfeer en spanning in de omgeving. Dit kan anderen beïnvloeden en een gevoel van ongemak, angst of zelfs bedreiging veroorzaken.
 3. Verbale agressie: Boze mensen kunnen hun woede uiten door middel van verbale agressie, zoals schreeuwen, beledigen, beschuldigen of dreigen. Dit soort gedrag kan traumatisch zijn, anderen intimideren en een gevoel van onveiligheid creëren.
 4. Communicatieproblemen: Boosheid kan de communicatie bemoeilijken. Wanneer iemand boos is, kunnen ze moeite hebben om hun boodschap duidelijk over te brengen of naar anderen te luisteren. Dit kan misverstanden, escalatie van conflicten en frustratie veroorzaken.
 5. Impact op relaties en samenwerking: Aanhoudende boosheid kan de kwaliteit van relaties en samenwerking negatief beïnvloeden. Het kan het vertrouwen aantasten, open communicatie belemmeren en de bereidheid om samen te werken verminderen.

Het is belangrijk op te merken dat de reactie op boosheid subjectief kan zijn en kan variëren van persoon tot persoon. Sommige mensen voelen zich meer bedreigd of ongemakkelijk bij boosheid dan anderen. Het ontwikkelen van emotionele intelligentie, het beheersen van stressvolle situaties en het hebben van effectieve communicatievaardigheden kunnen helpen bij het omgaan met boosheid van anderen en het bevorderen van constructieve interacties.

Trigger; de kritische klant:

Hier zijn enkele mogelijke redenen waarom het lastig kan zijn om met kritiek van anderen om te gaan:

 1. Gevoel van beoordeling en afwijzing: Kritiek kan een gevoel van beoordeling en afwijzing oproepen. Het kan het zelfvertrouwen aantasten en gevoelens van onzekerheid of ontoereikendheid veroorzaken.
 2. Verdedigingsmechanismen: Kritiek kan defensieve reacties oproepen, waarbij mensen zichzelf proberen te beschermen door de kritiek af te wijzen, tegen te spreken of te negeren. Dit kan leiden tot conflicten en spanningen in de interactie.
 3. Verlies van controle: Kritiek kan het gevoel geven dat anderen de controle over jouw prestaties, vaardigheden of beslissingen hebben. Dit kan leiden tot gevoelens van machteloosheid en frustratie.
 4. Gevoel van onzekerheid: Kritiek kan twijfels oproepen over de eigen capaciteiten, prestaties of keuzes. Het kan leiden tot een gevoel van onzekerheid en vragen over eigenwaarde.
 5. Negatieve perceptie: Kritiek kan leiden tot een negatieve perceptie van de persoon die kritiek geeft. Het kan de interactie beïnvloeden en de bereidheid om open te staan voor feedback verminderen.

Het is belangrijk om te onthouden dat kritiek constructief kan zijn en ons kan helpen groeien en verbeteren. Niet alle kritiek is bedoeld om te kwetsen of af te breken. Het is essentieel om onderscheid te maken tussen constructieve kritiek en destructieve kritiek.

Het ontwikkelen van veerkracht, het openstaan voor feedback en het onderscheiden van opbouwende kritiek van negativiteit kunnen helpen bij het omgaan met kritische mensen en het bevorderen van een positieve en constructieve interactie

Trigger; de onredelijke klant:

Hier zijn enkele mogelijke redenen waarom het lastig kan zijn om met onredelijkheid van anderen om te gaan:

 1. Verstoring van de logica en redelijkheid: Onredelijke mensen handelen vaak in strijd met logica, redelijkheid en rationele denkpatronen. Dit kan verwarrend zijn en het moeilijk maken om effectief met hen te communiceren of tot een compromis te komen.
 2. Gevoel van onrechtvaardigheid: Onredelijk gedrag kan een gevoel van onrechtvaardigheid opwekken. Het kan leiden tot gevoelens van frustratie, machteloosheid en het idee dat de persoon niet eerlijk of billijk handelt.
 3. Gebrek aan samenwerking en begrip: Onredelijke mensen hebben vaak moeite met het begrijpen en respecteren van de standpunten, behoeften en grenzen van anderen. Dit kan de samenwerking bemoeilijken en tot conflicten leiden.
 4. Energie-uitputting: Het omgaan met onredelijkheid kan emotioneel en mentaal uitputtend zijn. Het kan een negatieve impact hebben op het welzijn, de energieniveaus en de gemoedstoestand van mensen die ermee geconfronteerd worden.
 5. Impact op besluitvorming en resultaten: Onredelijkheid kan de besluitvorming en het bereiken van gewenste resultaten bemoeilijken. Het kan leiden tot vertragingen, inefficiëntie en suboptimale uitkomsten.

Het is belangrijk op te merken dat onredelijkheid subjectief kan zijn en kan variëren afhankelijk van de context en individuele perspectieven. Wat de ene persoon als onredelijk beschouwt, kan voor een andere persoon redelijk lijken. Het ontwikkelen van communicatievaardigheden, het stellen van duidelijke grenzen en het bewaren van kalmte en geduld kunnen helpen bij het omgaan met onredelijke mensen en het minimaliseren van de negatieve impact op het welzijn.